Sede electrónica Concello de Teo

21:07:40 Mércores 7 de xuño 2023
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Tesourería

09/05/2020

Plan de disposición de fondos da tesourería de Teo.


Tesourería

09/05/2020

Modificación do calendario fiscal 2020 da taxa de auga.


Secretaría Xeral

05/05/2020

Certificado resolución de delegación de atribucións na Concelleira de Urbanismo.


Secretaría Xeral

30/04/2020

Avocación de competencias da Xunta do Goberno Local.


Secretaría Xeral

30/04/2020

Decreto da alcaldía con motivo do coronavirus Covid-19.


Alcaldía

13/03/2020

Anuncio aprobación definitiva desafectación camiño en Lampai.


Secretaría Xeral

17/12/2019

Prego de compraventa da finca A Tomada (Calo) e adquisición da finca A Tomada (Calo).


Secretaría Xeral

21/08/2019

Finalización do procedemento de selección para a contratación dun/ha técnico/a de turismo do Concello de Teo(segunda convocatoria)


Secretaría Xeral

19/08/2019

Proceso de selección dun/ha Técnico/a de Turismo do Concello de Teo: Alegacións á baremación de méritos, reclamacións ao cuestionario tipo test da fase de oposición e proposta de contratación.


Secretaría Xeral

26/07/2019

Corrección de erro material no anuncio publicado o 5/07/2019.